Publikačné centrum CAESaR

zabezpečuje vydávanie učebníc, učebných textov, odborných kníh, odborných publikácií, odborných a vedeckých článkov

 

1. Odborný on-line ekonomický časopis:

http://spektrum.caesar.sk

2. Zborníky z medzinárodných vedeckých konferencií - zoznam

3. Odborné a učebné texty

 

 

Jednotlivé publikácie si môžete objednať na e-mail adrese:

jarmila.buchova@gmail.com