Centrum vzdelávania CAESaR

zabezpečuje vzdelávanie členov združenia a verejnosti